Režijski obrat občine Zreče obvešča uporabnike vodovodnih sistemov v občini Zreče, da bo Režijski obrat začel v sredo, 24.1.2024 z rednim letnim popisom vodomerov znotraj celotne občine. Popis bo za kraja Skomarje in Resnik predvidoma končan do konca januarja, za območje Stranic do sredine februarja in za območje Zreč do konca februarja. Uporabnike naprošamo za strpnost in da omogočite dostop do vodomerov.